Privacyverklaring

Privacyverklaring

Sport-Goods respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde bewerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel hiervan om mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruiksvoorwaarden. U accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systems. Indien u dit gebruik wenst te weigeren dient u op de volgende link te klikken. www.sport-goods.nl

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie zal vervangen.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website ofwel “De website”: www.sport-goods.nl
 2. Verantwoordelijke voor de verwering van persoonsgegevens (“De beheerder”): Sport-Goods, gevestigd te C.h. Petersstraat 19a, 9714CG Groningen, KVK: 80103553.

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult de website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en ik het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden en technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en gebruik worden zijn bescherm bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing is op iedere wijze zonder schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke ten strengste verboden. Wanneer de beheerder niet meteen actie onderneemt kan dit niet worden gezien als toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Om de website naar goede maatstaven te beheren kan de beheerder een drietal zaken op ieder moment uitvoeren:

 1. De toegang schorsen tot bepaalde categorieën op de website voor bepaalde bezoekers. Beperken of onderbreken inbegrepen.
 2. Alle of een deel van de informatie verwijderen die het functioneren van de website kan beïnvloeden. Dit kan ook als deze in strijd is met nationale of internationale wetgeving.
 3. Updaten waardoor de website tijdelijk niet beschikbaar is, maar verbeteringen kunnen worden ingevoerd.

Artikel 5 – verantwoordelijkheden

De beheerder is niet verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. Verbindingen die met de website door een bezoeker tot stand komt valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker. De bezoeker dient hiervoor zelf maatregelen te nemen om zodoende gegevens te beschermen tegen virusaanvallen op of via het internet. Daarmee is d bezoeker zelf verantwoordelijk voor de gegevens die via het internet worden geraadpleegd alsook op de website van de beheerder.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden uitgevoerd:

 • Als er gebruik is gemaakt van de website
 • Als er voorwaarden van deze privacy policy worden geschonden

Daarmee is de beheerde niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt door gebruik van de website van de beheerder. Daarbij komend zult u zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg van het gebruik van www.sport-goods.nl of gelinkte websites.

Mits de beheerder alsnog betrokken raakt bij een door een geschil dat is ontstaan na uw gebruik van de website, dan is hij gerechtigd alle mogelijke schade dientengevolge op u te verhalen.

Artikel 6 – het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Sport-Goods. Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Identificeerbaar ben je op het moment dat en op directe on indirecte wijze een verbinding kan worden gelegt met een natuurlijk persoon. Identificatoren zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens, een andere online identificator of andere elementen als fysieke, fysiologisch, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De verzamelede persoonsgegevens worden hoofdelijk gebruikt door de beheerder met als doel het onderhouden van relaties met u (de gebruiker of toekomstige gebruiker) en voor het verwerken van uw bestelling.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Artikel 13 lid 2 sub b AVG geeft eenieder recht op inzage van recitatie of wisseling van zijn persoonsgegevens of beperkingen van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Op grond van dit artikel kunt u rechten uitoefenen door contact op te nemen met info@sport-goods.nl

Een verzoek van dergelijke proportie dient te worden aangeleverd met een geldig identiteitsbewijs, waarop handtekening zichtbaar is. Daarbij dient u een geldig adres op te geven waarop contact kan worden opgenomen. Binnen 1,5 maand na het ingediende verzoek zult u antwoord krijgen op uw verzoek. De lengte van dit termijn heeft te maken met complexiteit en de hoeveelheid van het aantal verzoeken. Mits hiervan sprake kan de termijn voor een antwoord van een verzoek met nog 2 extra maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer schending van enige wet- of regelgeving, waar een bezoeker van wordt verdacht en waarvoor autoriteiten persoonsgegevens nodig heeft die de beheerder in deze verzameld heeft, dan wordt deze informatie versterkt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van de autoriteit in kwestie. Indien deze zullen de persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Wanneer bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de website dan zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment va het vragen va de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

Het is de beheerder toegestaan om commerciële aanbiedingen te doen. Indien u dergelijke commerciële aanbiedingen niet meer wenst te ontvangen kunt u zich hiervoor afmelden via het volgende mailadres: info@sport-goods.nl

Persoonsgegevens die tijdens een bezoek van de website worden gevonden zult u niet verzamelen of ongeoorloofd gebruiken als hierdoor inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) het gevolg is. De beheerder is in geen enkele van bovengenoemde situatie verantwoordelijk.

Artikel 10 – Bewaartermijn van gegevens

De verzamelde informatie door de beheerder zal worden gebruikt en bewaard voor de duur deze bij wet is vastgesteld.

Artikel 11 – Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaats wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen en gebruiken te vermakelijke. Bij een bezoek aan onze website verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Door hierna gebruik te maken van de website accepteert u de cookies. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Op de website van Sport-Goods worden de volgende cookies gebruikt:

 • Functionele cookies: Sessie en login cookies inbegrepen.
 • Geanonimiseerde analytische cookies: Voor inzage in de volgende basisinformatie. Bezoekersaantallen, populaire onderwerpen. Communicatie en informatievoorzieningen kunnen zodoende beter worden afgestemd op behoeften van bezoekers van onze website. Wie de website bezoek en vanaf welke pc kan niet worden gezien.
 • Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: Zie bovenstaand (geanonimiseerde Analytische cookies) met het doel inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van bezoekersaantallen, populaire onderwerpen en pagina’s.
 • Tracking cookies: Zoals advertentiecookies met als doel het tonen van relevante informatie en advertenties. Met als doel voorzien in informatie en communicatie naar behoefte van de gebruiker ten behoeve van zijn/haar persoonlijke interesses. Gericht advertenties sturen wordt hiermee mogelijk en uitvoerbaar. Tracking cookies zorgen voor de mogelijkheid de profielen van mensen op te stellen en hen op basis van deze profielen anders te behandelen. Persoonsgegevens worden met dergelijke cookies doorgaans verwerkt.

Specificaties van cookies die worden gebruikt:

 • Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookie)
 • Facebook (tracking cookie)
 • Google Adwords (tracking cookie)

De cookies afkomstig van de website kunnen bij de gebruiker en/of derden worden geïnstalleerd op apparaten.

Artikel 12 – beeldmateriaal van aangeboden producten en diensten

Aan het beeldmateriaal dan toebehoort aan de aangeboden producten en diensten op de website kunnen geen rechten worden verleend. Ook als er sprake is van abonnementsvormen.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

De in deze opgestelde privacy policy valt onder het Nederlands Recht. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerde is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens hierop een wettelijke uitzonder van toepassing is.

Artikel 14 – Contact

Wanneer u mogelijk vragen heeft over producten, diensten of informatie van de website zelf, dan kunt u zich richten tot Wesley Aalst en/of Reinder Radersma, info@sport-goods.nl.